Att sälja

Ring oss redan i dag så bokar vi ett hembesök! Vi hjälper er att sälja hela hem, dödsbon eller enstaka föremål som till exempel klassiska antika möbler från 1700-1800-talet, silver, förgyllda speglar, kristallkronor, allmoge, modernt eller äldre måleri samt 1900-talets häftiga designföremål. Titta gärna in på sidan "Sålt hos oss" så får du exempel på vad vi sålt under årens lopp. Även mindre dyrbara föremål är av intresse. 

Halmstads Auktionskammare har öppet för inlämning under hela året.

När du säljer föremål genom oss erbjuds du hembesök och värdering på plats. Gäller det värdering av enstaka föremål, som du är intresserad av att sälja, är du naturligtvis välkommen att ringa vårt kontor 035-12 53 23. Har ni större eller ömtåligare föremål kan vi även värdera dem med hjälp av fotografi, som ni kan ha med er eller mejlar till oss. Uppge bara mått, konstnär eller tillverkare och ge en kort beskrivning samt eventuell historik kring föremålet. Vi besvarar dina frågor snarast möjligt. 

När du bestämt dig för att sälja ett hem eller enstaka föremål kan Halmstads Auktionskammare ombesörja dina transporter. Under transporten och när föremålen väl är hos oss omfattas de av vår försäkring. Alla inlämnade föremål är försäkrade genom Halmstads Auktionskammare. Vid behov ombesörjes även transport av "icke säljbara föremål" (skräp) samt naturligtvis flyttstädning om så önskas. 

Halmstads Auktionskammare etablerades redan 1848 och vi har således lång tradition inom auktionsbranschen. Vår roll i försäljningen är kommissionärens. Det innebär att vi åtar oss säljuppdrag för kundens räkning. 

Med hjälp av bl a regelbunden annonsering i dags- och fackpress, och inte minst vår hemsida på internet (med text och bild på alla föremål) når vi en stor mängd presumtiva köpare till era föremål. Vi lägger också stor vikt vid att exponera era föremål på ett trevligt och lättöverskådligt sätt i våra visnings- och auktionslokaler. 

När Halmstads Auktionskammare mottager era föremål utfärdas ett särskilt försäljningsavtal. Försäljningsavtalet innehåller uppgifter om vilka föremål du lämnat till försäljning, vilket auktionsdatum dessa föremål säljs vid, eventuella bevakningspriser samt till vem, när och på vilket sätt redovisning och utbetalning äger rum. Som säljare betalar ni en försäljningsprovision 22.5% inkl moms samt en slagavgift på 50 kr exkl moms 

Halmstads Auktionskammare äger rätt att fotografera och på annat sätt avbilda föremål som lämnats till försäljning samt låta sådana fotografier och avbildningar ingå i Halmstads Auktionskammares arkiv. Redovisning och utbetalning äger rum inom 3 veckor efter auktionstillfället, förutsatt att köparen har betalat och under förutsättning att inga reklamationer har skett. För den händelse köparen inte betalar har Halmstads Auktionskammare rätt att antingen häva köpet och sälja föremålet på nytt eller att häva köpet och återställa föremålet till säljaren. 

Halmstads Auktionskammare ansvarar ej för förlust som åsamkas säljaren på grund av krig eller krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som Halmstads Auktionskammare ej kan råda över eller förutse. Tvist rörande försäljning, auktionsvillkor eller annan tvist som har anknytning till Halmstads Auktionskammares verksamhet skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige. 

Halmstads Auktionskammare Halmstad 2017-09-19